Nhà phố – chị Nhung, Hòa Xuân

  • Kts chủ trì: Ngũ Trung Chính
  • Địa chỉ xây dựng: Ngô Huy Diễn, p Hòa Xuân, q Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
  • Diện tích xây dựng: 80 m2
  • Tổng DT xây dựng: 231,25 m2
  • Tổng số tầng: 3 tầng
  • Thể loại dự án ,
  • Dịch vụ