Chủ đầu tư:  Nguyễn Văn Vũ

Địa chỉ:  Sơn Trà - Đà Nẵng

Nguyễn Văn Vũ

Chủ đầu tư:  Nguyễn Văn Vũ

Địa chỉ:  Sơn Trà - Đà Nẵng

Diện tích:  10x25

Hướng nhà:  Nam

THE GARDEN
THE GARDEN
THE GARDEN