Chủ đầu tư:  Bà Trần Đào.

Địa chỉ:  Hòa Khánh-Liên Chiểu-TP Đà Nẵng

Lena Hostel

Chủ đầu tư:  Bà Trần Đào.

Địa chỉ:  Hòa Khánh-Liên Chiểu-TP Đà Nẵng

Diện tích:  300m2

Hướng nhà:  

THE GARDEN
THE GARDEN
THE GARDEN