Chủ đầu tư:  Phương Dung

Địa chỉ:   Xã Cẩm Hà, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Khách sạn thực hành Hội An

Chủ đầu tư:  Phương Dung

Địa chỉ:   Xã Cẩm Hà, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Diện tích:  

Hướng nhà:  

THE GARDEN