Chủ đầu tư:  Huỳnh Nguyễn Anh Thi

Địa chỉ:  Bùi Viện, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

Huỳnh Nguyễn Anh Thi

Chủ đầu tư:  Huỳnh Nguyễn Anh Thi

Địa chỉ:  Bùi Viện, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

Diện tích:  10x25

Hướng nhà:  Nam

THE GARDEN
THE GARDEN